BLOG DLA LEKARZY

Odejście od tradycyjnej, papierowej dokumentacji medycznej i zastąpienie jej elektroniczną wydaje się być w dobie cyfryzacji bardzo naturalnym krokiem. Poprzez Internet przywykliśmy już komunikować się, robić zakupy czy czytać gazety i książki. Dlaczego więc nie mielibyśmy dokumentować swojej pracy elektronicznie? Przeciwnicy argumentują swoją niechęć do stosunkowo nowej metody, koniecznością obsługi skomplikowanego programu, co może opóźniać pracę i być uciążliwe. Jednak czy nie jest tak, że wszystko, co nowe, innowacyjne stwarza na początku dużo problemów, żeby później ułatwić i przyspieszyć pewne czynności? Dzieje się tak bardzo często, dlatego warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nowinkami i czerpać z nich wiele korzyści.

W Polsce elektroniczną dokumentację medyczną wprowadził Minister Zdrowia na mocy rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jednostki medyczne miały pewną dowolność w wyborze metody archiwizacji dokumentów, co sprawiło, że część z nich skorzystała z możliwości i dokumentację medyczną prowadziła w formie elektronicznej, a pozostała część, w związku z brakiem środków czy możliwości postanowiła prowadzić w tradycyjny, dotychczasowy sposób. Dzisiaj jesteśmy już o krok dalej, gdyż w dość niedalekim horyzoncie czasowym wszystkie gabinety czy przychodnie będą miały obowiązek wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną. Początkowo miało to nastąpić 1 sierpnia 2014 roku, jednak na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja, że „z uwagi na skalę przedsięwzięcia (…) oraz zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych podjęto prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle będą funkcjonować papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej”. Nowy termin jaki został wyznaczony przez Ministerstwo to 1 sierpnia 2017 roku.

Choć termin jest jeszcze odległy to zdecydowana większość placówek medycznych zdążyła już dokonać cyfryzacji dokumentacji medycznej bądź podjęła już w tym kierunku pewne kroki. Wprowadzenie nowej metody archiwizacji rodzi wiele wątpliwości. Jednym z częściej padających pytań jest kwestia czy w obowiązku jednostek medycznych leży drukowanie dokumentacji elektronicznej? Otóż zarówno w okresie przejściowym jak i po pełnej cyfryzacji wszystkich podmiotów medycznych  nie ma potrzeby przetrzymywania zarówno papierowych jak i elektronicznych dokumentów. Zgodnie z § 80 wyżej wymienionego rozporządzenia dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

  1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
  2. zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;
  3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
  4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokonywanych przez te osoby zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 2;
  5. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;
  6. eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
  7. wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

 Powyższe punkty wystarczają, aby dokumentację medyczną prowadzić w formie elektronicznej. Nie ma więc obowiązku drukowania jej, co zwalnia jednostki medyczne z obowiązku wygospodarowania przestrzeni do przetrzymywania papierowych wersji dokumentów.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.