BLOG DLA LEKARZY

Wedle raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Aktywność Turystyczna Polaków” coraz chętniej wyjeżdżamy poza granicę Polski. Jak wynika z przeprowadzonych badań tylko w 2013 roku odbyliśmy łącznie ponad 10 mln podróży zagranicznych. Połowa z nich miała charakter turystyczny, ponad 2 mln tyczyła się odwiedzin krewnych i znajomych i 2,7 mln to wyjazdy służbowe. Za cel turystyczny najchętniej obieraliśmy Chorwację natomiast służbowo najczęściej podróżowaliśmy do naszych zachodnich sąsiadów, czyli do Niemiec. Każda z takich podróży obarczona jest pewnym ryzykiem czy to w czasie podróży czy podczas aktywnego wypoczynku. Warto więc przed każdym wyjazdem poświęcić trochę czasu i przygotować się do podróży, aby w razie wypadku za granicą mieć dostęp do opieki medycznej i nie martwić się ewentualnymi kosztami.

Jednym z dokumentów, który zagwarantuje nam dostęp do podstawowej opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnione do otrzymania tej karty są osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Niezbędne świadczenie medyczne NFZ definiuje jako „każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa właściwego czyli państwa ubezpieczenia celem uzyskania leczenia”. Karta nie zapewnia leczenia w prywatnych placówkach medycznych i zgodnie z powyższymi informacjami gwarantuje tylko podstawową opiekę Co więcej niektóre usługi wykonywane w publicznych placówkach medycznych podlegają opłacie zgodnej z lokalnym prawem. Karta EKUZ nie zwolni nas z obowiązku uiszczenia takiej opłaty.

Jedną z najlepszych form zabezpieczenia jest oczywiście wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróży. Składka takiego ubezpieczenia to zaledwie kilka złotych za każdy dzień naszego wyjazdu, a zakres ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjny. Zapewni nam ono m.in.: wypłatę w przypadku np. następstwa nieszczęśliwego wypadku czy zagubienia bagażu, pokryje koszty leczenia i assistance do kwoty określonej w umowie, a także uchroni od odpowiedzialności cywilnej. Świadczenia dostosowywane są do naszych potrzeb, więc w zależności jaką formę wyjazdu preferujemy to wariant ubezpieczenia, a także jego cena będą się różniły. Osoby amatorsko uprawiające sporty zimowe np. narciarstwo mogą spodziewać się zwrotu kosztu wypożyczenia sprzętu narciarskiego czy niewykorzystanego karnetu ski-pass w razie wypadku. Amatorzy letnich sportów również mogą oczekiwać dogodnych dla swoich potrzeb zabezpieczeń. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wypadku za granicą ubezpieczenie daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje wachlarz możliwości. Warto więc zainteresować się nad tą formą zabezpieczenia jeszcze przed wyjazdem. 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.