BLOG DLA LEKARZY

Outsourcing, czyli korzystanie z ofert zewnętrznych usługodawców na potrzeby własnej działalności, coraz częściej wykorzystywany jest także na rodzimym rynku medycznym. Od kilku lat z powodzeniem sprawdza się w radiologii do zdalnego opisu obrazów. Korzystają z niego zarówno małe, jak i duże jednostki medyczne. Na czym polega teleradiologia ? I jakie korzyści może przynieść dla Twojego gabinetu?

Nowoczesne technologie informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz powszechny dostęp do Internetu, pozwoliły na stworzenie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te pozwalają na przesyłanie, gromadzenie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w placówkach medycznych całego świata.

Jak działa teleradiologia ?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako centrum opisowe oraz placówki medyczne podłączone do sieci. Szpitale lub przychodnie korzystające z oprogramowania teleradiologicznego mają dostęp do systemu, w którym mogą załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zlecać lub wykonywać opisy. Z kolei zadaniem centrum opisowego jest zarządzanie obrazami i opisami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Pełni ono rolę swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do sieci jednostek.

W praktyce wygląda to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i załącza je do systemu teleradiologicznego ze wskazaniem, jak pilne jest opracowanie jego analizy. Obraz siecią internetową trafia do centrum opisowego, które zarządza pojawiającymi się zleceniami i przyporządkowuje je do konkretnych lekarzy. W innym wariancie w centralnej jednostce zatrudnieni są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z centrum zarządzania obrazy są przesyłane do placówek medycznych z sieci radiologicznej, które dysponują wolnymi zasobami specjalistów i są w stanie dokonać analizy w trybie wskazanym przez jednostkę zlecającą.

Jakie korzyści może przynieść małym, a jakie dużym placówkom?

Do sieci radiologicznej mogą być podłączone placówki każdego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale też małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z ułatwienia, jakim jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może korzystać każdy, kto ma zapotrzebowanie na taką usługę.

Dla mniejszych placówek medycznych korzystanie z sieci radiologicznej to ogromne oszczędności, a zarazem duże korzyści. Mają stały dostęp do wysokiej klasy specjalistów radiologów z całej Polski, a niekiedy także spoza jej granic. Nie muszą czekać na opisy przez wiele dni lub tygodni, tylko otrzymują je w trybie wskazanym w systemie (np. na cito, pilne). Lekarz z zakresu radiologii to dosyć wąska grupa specjalistów i jest duże zapotrzebowanie na ich usługi. Ponadto – duże oszczędności wynikają z faktu, że dysponując cyfrowym sprzętem i podłączeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą zatrudniać na stałe lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą liczbę obrazów diagnostycznych to bardzo dogodne rozwiązanie.

Z kolei większe placówki mogą udostępnić swoje zasoby, których w pełni nie wykorzystują, na swoje wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do sieci teleradiologicznej) mogą dokonywać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z drugiej strony – mają możliwość zdalnych konsultacji z wysokiej klasy specjalistami spoza jednostki, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy analizie skomplikowanych przypadków.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

super

dodany przez elo, 10-06-2017 16:58:34

https://zdrowienazawszeblog.wordpress.com

dodany przez edek, 10-06-2017 16:59:25

<a href="http://teleradiologia-24.info">http://teleradiologia-24.info</a>

dodany przez marek, 10-06-2017 17:00:06