BLOG DLA LEKARZY

Wielkimi krokami zbliża się nowa ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło już projekt nowej ustawy, a w nim wiele zmian. Jedną z najważniejszych jest zastąpienie papierowych zwolnień lekarskich przez e-zwolnienia wystawiane w systemie teleinformatycznym. Na czym polegają zmiany? I jak – według założeń ustawy – ma wyglądać wystawianie e-zwolnienia?

Podstawową zmianą jest nałożenie na lekarzy obowiązku wystawiania zwolnienia w specjalnie przygotowanym do tego celu systemie informatycznym. Znikną papierowe zwolnienia, a cały obieg dokumentów będzie odbywał się elektronicznie. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie kontroli nad wystawianymi dokumentami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co ma przełożyć się na realne oszczędności. Cały system ma usprawnić wystawianie zwolnień, ale co to oznacza w praktyce? Na pierwszy rzut oka – dla lekarza może oznaczać więcej pracy, bo to na nim leży obowiązek wysyłania do ZUS elektronicznego formularza oraz dopilnowanie, aby wszystkie niezbędne dane były poprawnie wypełnione.

Pierwszy krok – oświadczenie

Aby móc wystawiać e-zwolnienia lekarskie, każdy lekarz musi w pierwszej kolejności złożyć (pisemnie lub elektronicznie) oświadczenie na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić poświadczając oświadczenie certyfikowanym podpisem elektronicznym lub korzystając z zaufanego profilu w ePUAP. W oświadczeniu lekarz zobowiązuje się przestrzegać zasad wystawiania zwolnień lekarskich wynikających z przepisów oraz warunków ochrony danych osobowych. Dopiero po złożeniu takiego oświadczenia lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Drugi krok – wystawienie e-zwolnienia

Wystawienie zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej będzie możliwe dopiero po zbadaniu stanu zdrowia ubezpieczonego pacjenta (lub członka jego rodziny) oraz po dokonaniu stosownych wpisów w jego dokumentacji medycznej. Wystawienie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, kiedy w profilu informacyjnym zostaną wypełnione wszystkie informacje o ubezpieczonym pacjencie, tj. dane jego oraz członków jego rodziny, dane płatnika składek, historia wcześniej wystawianych zwolnień lekarskich itd. W przypadku braku którejkolwiek informacji, wystawienie e-zwolnienia nie będzie możliwe, a lekarz będzie zobowiązany do uzyskania oraz uzupełnienia brakujących danych w systemie informatycznym. Po skompletowaniu wszystkich danych, po złożeniu wcześniej wspomnianego oświadczenia, lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu profil ePUAP lub poprzez kwalifikowany certyfikat w teleinformatycznym systemie udostępnionym przez ZUS.

Awaria – co w takiej sytuacji?

W przypadku braku dostępu do profilu ePUAP lub systemu informatycznego ZUS, lub w innym przypadku, kiedy lekarz nie będzie w stanie wystawić zwolnienia w formie elektronicznej, projekt ustawy zakłada rozwiązanie. Ustawa nakłada na lekarza obowiązek wydania pacjentowi zaświadczenia (wydruk z systemu informatycznego z pieczątką i podpisem) w dniu wystawienia zwolnienia. W ciągu trzech dni od momentu wystawienia wspomnianego dokumentu, lekarz będzie zobowiązany do złożenia e-zwolnienia na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. A co, jeśli trzy dni to za mało na ustanie przyczyn awarii? Wówczas lekarz ma najwyżej trzy dni robocze na przekazanie elektronicznego dokumentu od momentu ustania przyczyn awarii.

 

 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.