BLOG DLA LEKARZY

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Na naszym rynku bardzo popularną bazą odpowiedzialności jest wciąż tzw. act committed, czyli trigger zdarzenia powodującego szkodę.

Act commited oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody, które wynikają ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia bez względu na to, kiedy zostaną zgłoszone roszczenia z ich tytułu. Wypadek ubezpieczeniowy – określony jako błędne działanie lub zaniechanie – musi zaistnieć w okresie ubezpieczenia. Dla zadziałania polisy nieważne jest, kiedy powstanie czy ujawni się szkoda, ani kiedy wniesione zostanie formalne roszczenie z tego tytułu. Polisa będzie działać tak długo w przyszłości, jak długo roszczenie osoby poszkodowanej nie będzie przedawnione w stosunku do ubezpieczonego.

trigger
W związku z powyżej przedstawioną zasadą ogólną nie ma żadnych przeciwwskazań w przypadku ewentualnej zmiany ubezpieczyciela przy kontynuacji umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej. Bowiem każdy zakład ubezpieczeń musi zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego w oparciu o taki sam zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej. Nie ma także problemu z ochroną, jeśli chodzi o zakończenie wykonywanej działalności (odejście z zawodu, przejście na emeryturę itp.). Do zdarzeń z przeszłości zawsze zastosowania będzie któraś z polis zawartych w latach poprzednich.
Jedynym problemem związanym z brakiem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej mogą być czynności wykonywane przed datą, kiedy dana osoba rozpoczęła wykupywanie polis ubezpieczenia obowiązkowego (zwykle data regulacji stanowiąca o obowiązku ubezpieczenia). Czynności zawodowe wykonywane przed tą datą mogły być w ogóle nieobjęte ochroną, albo objęte na bazie innego triggera ubezpieczeniowego niż act committed. Wykupiona polisa, której bazą jest każde inne zdarzenie (np. powstanie szkody, ujawnienie się szkody, wniesienie roszczenia) będzie skutkowało brakiem ochrony, co do tych zdarzeń przeszłych.
Tę lukę w ochronie można wypełnić w dwojaki sposób: albo wykupując do swojego ,,starego” ubezpieczenia dodatkową klauzulę przedłużającą ochronę na szkody (powstałe, ujawnione, zgłoszone roszczenia) w przyszłości, albo poprzez wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia pokrywające zdarzenia wstecz (tzw. data retroaktywna).

Kliknij i dowiedz się więcej na asecurama med!

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.