BLOG DLA LEKARZY

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń OC odpowiedzialności cywilnej lekarzy, które są zawierane indywidualnie. Pierwsze z nich, to ubezpieczenie obowiązkowe, które jest zawierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Drugie jest dobrowolne i opiera się na zasadach ustanowionych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.

Ustawa o działalności leczniczej nakłada na lekarzy, wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczeniem(OC zawodowe) objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Poza wskazanymi powyżej wyłączeniami ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy skierowane jest do każdej osoby wykonującej zawód lekarza, prowadzącej własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Lekarz, który chce wykupić dobrowolne OC może być zatrudniony na etacie lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej z NZOZ.

Oprócz tego lekarze pracujący na kontraktach, prowadzący własną działalność gospodarczą powinny pomyśleć o zabezpieczeniu swojego dochodu. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie utraty dochodu. Mamy do wyboru trzy składniki ubezpieczenia, które możemy dowolnie konfigurować:

  • ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie trwałej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie NNW – śmierć w wyniku wypadku

O ile ostatni z tych składników jest dość klasycznym zabezpieczeniem bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku, o tyle dwa pierwsze warianty są zabezpieczeniem, jakie do tej pory dostępne były prawie wyłącznie dla osób zatrudnionych na umowy o pracę. To największa innowacyjność ubezpieczenia od utraty dochodu.
Rozważając różne warianty ubezpieczeń dobrowolnych warto też pomyśleć o swoich finansach, które łatwo można stracić.

Kliknij i dowiedz się więcej na asecurama med!

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.