BLOG DLA LEKARZY

Lekarz, który planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tzw. „kontraktu lekarskiego” musi się zmierzyć z wieloma problemami. Jednym z nich jest konieczność właściwego określenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Jakie są podstawowe regulacje prawne i możliwe rozwiązania w takiej sytuacji?

Obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na zasadach opisanych w ramach niniejszego artykułu podlegają lekarze prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, wspólnicy spółek: jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz jedyni wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wyodrębnia cztery rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Obowiązek opłacenia składki mamy w przypadku trzech pierwszych wyżej wymienionych ubezpieczeń, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolne. Dodatkowo, należy wspomnieć o konieczności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ostatnie spośród wymienionych ubezpieczeń nie stanowi składki na ubezpieczenie społeczne, która pokrywa świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Finansuje ona natomiast świadczenie wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przeciwieństwie do wysokości składek opłacanych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne, zwane też popularnie „umowami śmieciowymi”, składka osób prowadzących działalność gospodarczą nie musi być wprost proporcjonalna do osiąganego przez ubezpieczonego przychodu. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą są uprawnione do zadeklarowania podstawy, (kwoty, od której będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) w wysokości nie niższej niż 60% (w 2014r. 2247,60 zł) oraz nie wyższej niż 250% (w 2014r. 9365,00 zł) przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku ubezpieczeń społecznych, możliwe jest także wskazanie jako podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne kwoty równej 30% minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności (w 2014 r. 504,00 zł). Dotyczy to jednak wyłącznie działalności gospodarczej założonej po raz pierwszy.

Praktyka początkujących przedsiębiorców pokazuje dążenie do zmniejszania kosztów ponoszonych na ubezpieczenie społeczne w postaci opłacania składek w minimalnej wysokości oraz rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego. Działania te wynikają zazwyczaj z braku zaufania do ZUS. W takim przypadku, aby uniknąć „głodowych” emerytur lub rent lekarz sam musi zatroszczyć się o swoją przyszłość poprzez wybór właściwego ubezpieczenia. Przegląd rodzajów produktów ubezpieczeniowych stanowiących uzupełnienie świadczeń wypłacanych przez ZUS w kolejnym artykule.


Maciej Balcerowski Prawnik

Kliknij i dowiedz się więcej na asecurama med!

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.