BLOG DLA LEKARZY

Większość gabinetów lekarskich nie jest ubezpieczona. Wymóg posiadania przez lekarza polisy jest już warunkiem zatrudnienia w wielu miejscach, zarówno w placówkach niepublicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ubezpieczeń samych gabinetów lekarskich jeszcze nikt nie wymaga.

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest bardzo istotna kwestią dla każdego lekarza prowadzącego własny gabinet lekarski. Jednak trzeba też zadbać o to, aby sprzęt medyczny znajdujący się w gabinecie również ubezpieczyć. Wielu lekarzy o tym zapomina, albo nie dba, co w razie nieszczęścia może spowodować sporo strat materialnych. W zakres ubezpieczeń gabinetu lekarskiego wchodzą:

  • Ubezpieczenie majątku od kradzieży
  • Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych


Zacznę od tych drugich. Prywatne gabinety lekarskie są najczęściej usytuowane w budynkach mieszkalnych, biurowych, w domach wielorodzinnych, a często jednorodzinnych lub mieszkaniach, gdzie na potrzeby zawodowe jest wydzielona część mieszkalna. Bardzo rzadko gabinet lekarski stanowi odrębną posesję. Wiele firm ubezpieczeniowych ma w takich przypadkach określone wymagania co do wejść i zabezpieczeń – szczególnie będzie to istotne przy ryzyku kradzieżowym. Po drugie, ubezpieczając gabinety usytuowane na parterze lub w suterenie, należy pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniem wodami powierzchniowymi (np. wskutek deszczu nawalnego czy roztopów) lub nagłym cofnięciem się wód sieci kanalizacyjnej.

Ubezpieczenie gabinetu od kradzieży. W wielu gabinetach lekarskich sprzęt i wyposażenie nie przedstawiają dużej wartości. Zazwyczaj najcenniejszymi przedmiotami zagrożonymi kradzieżą, a właściwie bardziej dewastacją jest elektroniczny sprzęt medyczny i biurowy. Dodatkowo sprzęt i urządzenia medyczne najczęściej są przedmiotem leasingu. W takich przypadkach najlepsze jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W gabinetach lekarskich powinniśmy przewidzieć i zaproponować ubezpieczenie szyb od stłuczenia. Należy pamiętać, że wiele ubezpieczeń majątkowych nie ma w swoim zakresie odpowiedzialności za stłuczenia szyb. Oczywiście, najczęściej to ryzyko ma zastosowanie w lokalach usytuowanych na parterze i w suterenach, gdzie szyby padają ofiarą chuligańskich wybryków.

Absolutnie niezbędne jest ubezpieczenie OC gabinetu. OC lekarza nie obejmuje zdarzeń i wypadków mających miejsce w gabinecie, np. zaginięcie ubrań pacjentów. Jeżeli pomieszczenie gabinetu lekarskiego jest wynajmowane lub podnajmowane od kogoś, należy zaproponować ubezpieczenie OC najemcy.

W wyniku zdarzeń losowych lub kradzieżowych może wystąpić sytuacja, że lekarz nie będzie mógł przyjmować pacjentów, a więc nie będzie mógł zarabiać. Na tę okoliczność można ubezpieczyć gabinet lekarski od utraty zysku. Przedmiotem ubezpieczenia może być: hipotetyczny utracony zysk i wypłata odszkodowania przez określony czas, pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów związanych z wynajęciem innego lokalu, wyposażonego gabinetu lekarskiego lub usług innego lekarza.

Kliknij i dowiedz się więcej na asecurama med!

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.