BLOG DLA LEKARZY

Praca na kontrakcie lekarskim na swoje wady i zalety. Ta forma zatrudnienia powoduje, że lekarz sam odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz samodzielnie rozlicza zobowiązania podatkowe. Z perspektywy szpitala pozwala to zmniejszyć liczbę pracowników działku księgowego, potrzebnych do comiesięcznego rozliczania tych należności za pracowników.

Niemniej jednak lekarze zyskują wiele na pracy na kontrakcie. Przykładowo dyrektor szpitala chcąc zapłacić lekarzowi na umowę o pracę 7 000 zł netto musi ponieść koszt około 12 000 zł, dlatego bardzo często proponuje kontrakty na poziomie 10 000 zł, w takim przypadku obowiązek opłaty składki ZUS oraz podatku spoczywa na podmiocie świadczącym usługi medyczne. Liczby mówią same za siebie. Kontrakt lekarski daje lekarzowi możliwość wyższego dochodu. Możliwość wliczenia w koszty działalności samochodu, zakupu sprzętu medycznego, użytkowania telefonu, itp. Pozwala na optymalizację dochodu. Opcja najniższej składki ZUS ma również wymierne korzyści finansowe. Wróćmy do tematu. Co się dzieje, kiedy lekarz traci tymczasowo zdolność do pracy z powodu choroby, kontuzji? Wielkość zasiłku chorobowego uzależniona jest od wysokości składki ZUS. Jeśli jest ona minimalna, zasiłek chorobowy będzie bardzo skromny. Na dodatek jeśli lekarz ulegnie wypadkowi podczas wykonywania świadczeń w ramach kontraktu nie otrzyma odszkodowania za wypadek przy pracy w takiej wysokości, w jakiej osoba pracująca na umowie o pracę.

Ubezpieczenie od utraty dochodu – to ono właśnie jest najlepszym zabezpieczeniem dla osób pracujących na kontraktach. Wysokość i charakter świadczeń jest podobna do tych, które otrzyma osoba zatrudniona na umowę o pracę z ZUS. Ubezpieczając czasową niezdolność do pracy, możemy ubezpieczyć do 65% naszych przychodów z prowadzonej działalności. Przy wyliczaniu sumy ubezpieczenia, powinniśmy brać pod uwagę średnie przychody netto (przychody pomniejszone tylko o VAT). Ochrona z tytułu czasowej niezdolności do pracy, w przypadku niemożności wykonywania swojego zawodu, gwarantuje nam zabezpieczenie maksymalnie przez 3 lata środków na pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania i regularnych zobowiązań – zarówno tych wynikających z życia prywatnego jak i zawodowego.
Jeśli dodatkowo ubezpieczymy trwałą niezdolność do pracy, przy wystąpieniu zdarzenia szkodowego, zostanie wypłacona jednorazowo suma ubezpieczenia, której maksymalny limit to aż 5 mln PLN. W razie konieczności, kwota taka umożliwi całkowite przebranżowienie – zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, otwarcie firmy, realizację nowych zawodowych planów.
Czy taka ochrona jest droga? To zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przychodu który chcemy chronić, wiek ubezpieczonego, długość okresu wypłacania świadczeń… . Przeciętnie płacone składki mieszczą się w przedziale 120 – 250 zł miesięcznie. W wyborze optymalnej konstrukcji ochrony mogą pomóc doradcy Asecuramy. Można też samodzielnie skalkulować koszt ochrony.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.