BLOG DLA LEKARZY

Doświadczenie pokazuje, że najlepszym sposobem zapobiegania pozwom o błąd medyczny jest nawiązanie dobrej relacji między lekarzem a pacjentem. Wiele pozwów i skarg jest bowiem wynikiem braku efektywnej komunikacji i porozumienia, nie zaś samego błędu. Dlatego amerykański ubezpieczyciel medyczny MGIS, specjalizujący się w ubezpieczeniach od błędów medycznych, wprowadził kursy dla lekarzy, których tematem jest właśnie skuteczna komunikacja z pacjentem. Jak wyglądają takie kursy i czy podobny program przydałby się również w Polsce?

Wspólnie z organizacją Astute Doctor Education ubezpieczyciel opracował program szkoleń w formie e-learningu, których głównym celem jest poprawa jakości relacji między pacjentem a lekarzem oraz zwiększanie zaangażowania pacjenta w proces leczenia (np. poprzez zachęcanie go do poszerzenia wiedzy na temat zdrowego trybu życia i aktywnego dbania o wprowadzenie tych zasad u siebie).

Tematyka szkoleń obejmuje między innymi takie kwestie związane z komunikacją z pacjentami, jak:

  • budowanie silnych relacji z pacjentami,
  • motywowanie pacjentów do podążania za lekarskimi zaleceniami,
  • odkrywanie obaw pacjentów związanych z leczeniem oraz jakością opieki lekarskiej,
  • skuteczne prowadzenie wywiadu lekarskiego,
  • radzenie sobie z „trudnymi pacjentami”,
  • skuteczne przekazywanie zaleceń medycznych – tak, by pacjent je zrozumiał i wykonał,
  • komunikacja międzykulturowa.

Materiały edukacyjne przedstawiane są w formie studiów przypadku, jak również interaktywnych diagramów, czy też nagrań audio oraz przykładowych scenek. Pozwalają więc poznać zagadnienia komunikacyjne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Autorzy programu podkreślają, że kurs pozwoli lekarzowi rozwinąć tak zwane miękkie umiejętności komunikacyjne, które odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu porozumienia z pacjentem. Są one ich zdaniem równie ważne, co stałe podnoszenie „twardych” kwalifikacji zawodowych. Przyczyniają się bowiem do znacznego podniesienia jakości obsługi medycznej. To zaś przekłada się na skuteczniejsze leczenie, a w konsekwencji – na mniejszą lub znikomą ilość pozwów sądowych.

W USA pozwy z tytułu błędów medycznych są codziennością. Tam zatem program szkoleń tego typu jest uzasadniony. A czy w Polsce przydałyby się podobne kursy dla lekarzy? Z całą pewnością tak. Nie zawsze łatwo jest dotrzeć do pacjenta i przekazać mu informacje tak, aby mieć pewność, że będzie stosował nasze zalecenia Usprawnienie komunikacji skraca zwykle diagnostykę i leczenie i minimalizuje wszelkie nieporozumienia.

Programy takie, jak opisywane powyżej rozwiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego MGIS, niosą za sobą korzyści zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Lekarz zyskuje dzięki nim dodatkową wiedzę psychologiczną tak, by efektywniej współpracować z pacjentem. Zaś w pacjencie rośnie poczucie, że opiekujący się nim lekarz podchodzi do jego problemów z odpowiednią uwagą i zrozumieniem.

Czekamy na podobne rozwiązania e-learningowe również w Polsce.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.