BLOG DLA LEKARZY

Od kilku lat na rynku ubezpieczeń adresowanych do osób wykonujących zawody medyczne możemy zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami następstw zakażenia się wirusami HIV lub WZW. Co dokładnie obejmuje ochrona w ramach tego ubezpieczenia? Jak ma się faktyczny zakres do wyobrażenia o ubezpieczeniu? Odpowiedź poniżej.

Ubezpieczenie następstw zakażenia się wirusami HIV/WZW w ramach dostępnej na rynku oferty, jest wyspecjalizowaną formą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Często ubezpieczenie to utożsamiane jest z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, co nie jest prawdą.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego przed roszczeniami poszkodowanego będącego osobą trzecią. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni natomiast samego ubezpieczonego przed uszczerbkiem na zdrowiu na skutek zakażenia wirusami HIV lub WZW. Oznacza to, że w przypadku, gdy lekarz zakazi pacjenta którymś z wirusów, nie będzie mógł pokryć z tego tytułu kosztów odszkodowania dla pacjenta.

Zakażenie pacjenta wirusami HIV/WZW w wyniku wykonania przez lekarza czynności medycznych jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza. Co więcej, jeśli warunki ubezpieczenia nie mówią inaczej, zakażenie będzie mieściło się również w zakresie większości dobrowolnych ubezpieczeń OC. Należy jednak pamiętać, że w części dostępnych na rynku ubezpieczeń mogą znaleźć się wyłączenia tego typu zdarzeń.

Ubezpieczenie HIV/WZW chroni lekarza przed ryzykiem zakażenia tymi wirusami, jednak nie będzie obejmowało wszystkich możliwych sytuacji, w jakich może dojść do ekspozycji lekarza na zakażenie. Z uwagi na charakter zawodu, ubezpieczenie HIV/WZW będzie obejmowało jedynie sytuacje, w których do zakażenia dojdzie w trakcie wykonywania przez lekarza swojego zawodu. Takimi sytuacjami będą w szczególności: wykonywanie zabiegu i przeprowadzanie badania pacjenta.

Dokonując wyboru właściwej oferty ubezpieczenia HIV/WZW należy zwracać uwagę nie tylko na wysokość składki ubezpieczeniowej czy sum ubezpieczenia. Dla oceny produktu HIV/WZW zasadnicze znaczenie ma dokonanie analizy rodzajów wypłacanych odszkodowań. Ubezpieczenie HIV/WZW poza jednorazowymi świadczeniami wypłacanymi w przypadku zakażenia się wirusami powinno gwarantować także świadczenia prewencyjne. Obejmują one w szczególności pokrycie kosztów badania na okoliczność faktycznego zakażenia się tymi wirusami oraz koszty leczenia minimalizującego ryzyko zakażenia się po ekspozycji. Świadczenia te są o tyle istotne, że umożliwiają podjęcie szybkich działań, pozwalających zminimalizować skutki zarażenia się wirusami HIV lub WZW.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.