BLOG DLA LEKARZY

Każdy lekarz, niezależnie od swojej specjalizacji, może, na skutek udzielania świadczeń medycznych bądź zaniechania ich wykonania, wyrządzić szkodę. Zgodnie z obowiązującym prawem, lekarze prowadzący działalność gospodarczą objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Z tego obowiązku zwolnieni zostali jednak Ci lekarze, którzy praktykują swój zawód w oparciu o umowy cywilnoprawne (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) lub umowy o pracę. Powoduje to fałszywe poczucie braku odpowiedzialności majątkowej za spowodowane, także nieumyślnie, szkody.

W przypadku lekarzy, którzy nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC, jedyną formą zabezpieczenia się przed potencjalnymi roszczeniami pacjentów – niezależnie czy są one zasadne czy nie – jest dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto, funkcjonująca obecnie na rynku oferta ubezpieczeń dobrowolnych stanowi doskonałe uzupełnienie ubezpieczeń obowiązkowych. Może to dotyczyć zarówno wysokości sumy gwarancyjnej wynoszącej w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia. Kwoty te, jakkolwiek mogą się wydawać wysokie, pozostają rażąco niskie w porównaniu do sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie wysokość sumy gwarancyjnej na pokrycie szkody osobowej wynosi aż 5 000 000 euro na jedno zdarzenie. Obowiązujące obecnie sumy ubezpieczenia w coraz mniejszym stopniu odpowiadają wysokości zasądzanych roszczeń. W przypadku wystąpienia szkody osobowej w bieżącym roku, wyrok sądu wskazujący na odpowiedzialność lekarza, a co za tym idzie także towarzystwa ubezpieczeniowego, zostanie wydany najprawdopodobniej za około 4 do 5 lat. Przy obecnej tendencji do zwiększania wysokości zasądzanych odszkodowań, wykupione przez lekarza ubezpieczenie obowiązkowe może nie być wystarczające, aby pokryć daną szkodę. Co więcej należy pamiętać, że nie istnieje możliwość doubezpieczenia się z datą „wstecz” przez lekarza.

Ubezpieczenie obowiązkowe co prawda gwarantuje bardzo szeroki zakres ochrony, bo obejmuje m.in. rażące niedbalstwo, czy też niezachowanie podstawowych zasad higieny lub aseptyki, lecz posiada kilka istotnych wyłączeń, o których lekarz powinien pamiętać. Po pierwsze, ubezpieczenie obowiązkowe OC obejmuje wyłącznie szkody polegające na spowodowaniu uszczerbku na osobie, a więc ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z powyższego ubezpieczenia w przypadku zniszczenia mienia pacjenta. Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte także szkody wyrządzone przez lekarza poza terytorium Polski, na przykład w trakcie wyjazdów na operacje lub praktyki za granicą. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej nie mieszczą się szkody powstałe w przypadku wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. W praktyce najwięcej wątpliwości będzie budziło właśnie to wyłączenie, gdyż orzecznictwo sądowe nie jest jednomyślne co do tego, w którym momencie możemy mówić o chirurgii plastycznej objętej ubezpieczeniem obowiązkowym (np. operacja osoby poparzonej w wypadku), a kiedy będziemy mieli do czynienia z medycyną estetyczną.

Podsumowując, lekarz chcący zapewnić sobie bezpieczeństwo na wypadek konieczności wypłaty ewentualnych odszkodowań dla pacjentów powinien poważnie rozważyć kwestię zawarcia ubezpieczenia OC dobrowolnej. Decydując się na zakup takiego produktu, lekarz powinien kierować się nie wysokością składki, a przede wszystkim zakresem ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokością sum gwarancyjnych. Najpewniejszym sposobem na właściwe ubezpieczenie jest pomoc doświadczonego i zaufanego doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże w doborze optymalnej oferty.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.