BLOG DLA LEKARZY

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby spraw sądowych z udziałem lekarzy. Coraz częściej lekarze mogą się spotkać w takim postępowaniu z dowodem pochodzącym z podsłuchu. Czy i kiedy dowody z podsłuchu są dopuszczalne w procesie sądowym? Jak do tego zagadnienia odnoszą się polskie sądy?

Szpitale jako podmioty medyczne oferują pacjentom szeroki zakres usług. Wraz z oferowanymi usługami w parze idą ryzyka, jakie każdy szpital ponosi. Często to właśnie szpitale stają się głównym obiektem, przeciwko któremu kierowane są do sądu sprawy o rozstrzygnięcia w kwestiach szkód medycznych.

Wyszukiwanie w Internecie informacji na temat lekarzy jest dość powszechną praktyką. Pacjenci lubią zasięgać opinii innych internautów. Chętnie też dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat lekarza i jego praktyki. W sieci z łatwością można wyszukać rankingi lekarzy czy oceny i komentarze dotyczące wizyty u danego specjalisty. Jednak czy odwrotna sytuacja ma prawo bytu? Czy lekarz powinien posiłkować się Internetem celem znalezienia dodatkowych informacji o swoim pacjencie?

Dobre relacje z pacjentami są kluczem do sukcesu zawodowego lekarza. Więź i przyjazna atmosfera współpracy to najlepszy sposób na przekonanie chorego do podjęcia zalecanych form leczenia, a także droga do skutecznej komunikacji. Umiejętne przekazywanie dobrych i złych informacji oraz zdolność subtelnego prowadzenia rozmowy pozwoli uniknąć nieporozumień z pacjentem, a co za tym idzie – pozwów o błędy w leczeniu i ogólnego niezadowolenia. Prezentujemy 7 sposobów, które pomogą Ci zbudować dobre relacje z pacjentem i efektywnie prowadzić terapię.

Każdy lekarz, niezależnie od swojej specjalizacji, może, na skutek udzielania świadczeń medycznych bądź zaniechania ich wykonania, wyrządzić szkodę. Zgodnie z obowiązującym prawem, lekarze prowadzący działalność gospodarczą objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Z tego obowiązku zwolnieni zostali jednak Ci lekarze, którzy praktykują swój zawód w oparciu o umowy cywilnoprawne (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) lub umowy o pracę. Powoduje to fałszywe poczucie braku odpowiedzialności majątkowej za spowodowane, także nieumyślnie, szkody.