BLOG DLA LEKARZY

Zdrowie to jedna z największych wartości człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako całkowity brak choroby, kalectwa, ale i jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Mówiąc więc o zdrowiu mamy na myśli nie tylko aspekt fizyczny, ale również duchowy. Oba te stany muszą ze sobą współgrać, aby osiągnąć pełną harmonię. Osiągnięcie takiej równowagi jest bardzo trudne. Niekiedy pochłania ogromne nakłady pieniędzy. Jednak czy da się obiektywnie stwierdzić, że coś jest za drogie w kontekście zdrowia? Niewątpliwie odpowiedź jest bardzo trudna. Co więcej problem kosztów leczenia jest jeszcze trudniejszy z punktu widzenia lekarza. Co prawda nie zawsze skuteczność środków idzie w parze z ceną, ale w większości wypadków niestety tak. Jak więc znaleźć złoty środek. Czy lekarz powinien omówić koszty leczenia z pacjentem?

Wydawałoby się, że prawidłowa diagnoza lekarska oraz racjonalnie dobrana metoda leczenia to gwarantowany sukces na drodze do pełni zdrowia pacjenta. Jak się okazuje to nic bardziej mylnego. Kluczowym etapem terapii jest sam pacjent, a więc jego odpowiednie nastawienie do leczenia i realizacja zaleceń lekarskich. Jak pokazują badania bywa z tym bardzo różnie. Znacząca większość pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich. Przyczyn takiej postawy jest wiele. Z jednej strony bezobjawowe choroby takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca w swej początkowej fazie, z drugiej zaś brak powiązania pogarszającej się jakości życia z chorobą. Jak więc zmobilizować pacjenta do działania? Czy zaangażowanie pacjenta jest bezwarunkowo konieczne do skutecznego leczenia?

Dobre relacje z pacjentami są kluczem do sukcesu zawodowego lekarza. Więź i przyjazna atmosfera współpracy to najlepszy sposób na przekonanie chorego do podjęcia zalecanych form leczenia, a także droga do skutecznej komunikacji. Umiejętne przekazywanie dobrych i złych informacji oraz zdolność subtelnego prowadzenia rozmowy pozwoli uniknąć nieporozumień z pacjentem, a co za tym idzie – pozwów o błędy w leczeniu i ogólnego niezadowolenia. Prezentujemy 7 sposobów, które pomogą Ci zbudować dobre relacje z pacjentem i efektywnie prowadzić terapię.

Coraz częściej słyszy się o przypadkach poważnych błędów lekarskich w porównaniu z poprzednimi latami. Nie jest to jednak spowodowane tym, że kiedyś lekarze popełniali mniej uchybień. Po prostu obecnie znacznie większa jest świadomość pacjentów w zakresie swoich praw i częściej zgłaszają oni swoje roszczenia. Istnieje wiele powodów, dla których pacjenci pozywają lekarzy o błędy medyczne. Poniżej prezentujemy te najczęstsze przyczyny.

Błędy medyczne w USA a sytuacja w Polsce Błąd medyczny wpisany jest w pracę lekarzy i całego personelu związanego z medycyną. Niedopatrzenie, czy też błąd powodujący poważne konsekwencje zdrowotne dla pacjenta może zakończyć się pozwem do sądu o odszkodowanie. Jak pokazują statystyki, w Polsce dochodzi do tego dość rzadko – szczególnie w porównaniu do USA, gdzie dla pacjentów codziennością jest dochodzenie swoich praw przed sądem. Sytuacja jednak się zmienia i Polacy także coraz częściej decydują się na pozew.