BLOG DLA LEKARZY

Każdy lekarz, niezależnie od swojej specjalizacji, może, na skutek udzielania świadczeń medycznych bądź zaniechania ich wykonania, wyrządzić szkodę. Zgodnie z obowiązującym prawem, lekarze prowadzący działalność gospodarczą objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Z tego obowiązku zwolnieni zostali jednak Ci lekarze, którzy praktykują swój zawód w oparciu o umowy cywilnoprawne (o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) lub umowy o pracę. Powoduje to fałszywe poczucie braku odpowiedzialności majątkowej za spowodowane, także nieumyślnie, szkody.

Od kilku lat na rynku ubezpieczeń adresowanych do osób wykonujących zawody medyczne możemy zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami następstw zakażenia się wirusami HIV lub WZW. Co dokładnie obejmuje ochrona w ramach tego ubezpieczenia? Jak ma się faktyczny zakres do wyobrażenia o ubezpieczeniu? Odpowiedź poniżej.

Wyjątek terapeutyczny występuje w sytuacji, gdy charakter przeprowadzanego zabiegu wykracza poza zakres udzielonej przez pacjenta zgody. Najczęściej z wyjątkiem terapeutycznym mamy do czynienia gdy zmienia się: przedmiot zabiegu, zakresu zabiegu, metoda zabiegu.