BLOG DLA LEKARZY

Wielkimi krokami zbliża się nowa ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło już projekt nowej ustawy, a w nim wiele zmian. Jedną z najważniejszych jest zastąpienie papierowych zwolnień lekarskich przez e-zwolnienia wystawiane w systemie teleinformatycznym. Na czym polegają zmiany? I jak – według założeń ustawy – ma wyglądać wystawianie e-zwolnienia?

Problematyka związana z odpowiedzialnością za błędy diagnostyczne lekarzy była i prawdopodobnie długo jeszcze będzie przedmiotem rozważań środowiska prawniczego jak i lekarskiego. Dlaczego? Odpowiedź wydaje się prosta – błędy diagnostyczne generują roszczenia kierowane przeciwko lekarzom, a roszczenia formułowane są przez równie szybko rozwijające się tzw. kancelarie odszkodowawcze.

Według ustawy o danych osobowych dane medyczne pacjenta stanowią specjalną kategorię informacji – to tzw. dane wrażliwe, określane także jako sensytywne. Czym dokładnie są dane wrażliwe? Kto ma obowiązek ich szczególnej ochrony? W jakim zakresie można przetwarzać medyczne dane wrażliwe? I jak je chronić?