BLOG DLA LEKARZY

Tag: ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Na naszym rynku bardzo popularną bazą odpowiedzialności jest wciąż tzw. act committed, czyli trigger zdarzenia powodującego szkodę.

Rynek ubezpieczeń skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych przeżywa obecnie okres bujnego rozwoju. Z jednej strony tworzone są wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe oraz zupełnie nowe rodzaje ubezpieczeń. Z drugiej zaś, lekarze coraz częściej zmuszani są odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zakup kolejnego ubezpieczenia da im realną ochroną, czy też zwyczajnie zapłacą jeszcze raz za to samo. Wiąże się to z zagadnieniem zbiegu ochrony ubezpieczeniowej.