BLOG DLA LEKARZY

Tag: ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Na naszym rynku bardzo popularną bazą odpowiedzialności jest wciąż tzw. act committed, czyli trigger zdarzenia powodującego szkodę.

Bardzo się ucieszyłam, kiedy w ubiegłym roku udało mi się znaleźć świetne tanie połączenie do Treviso na narty. Kilkudniowy wyjazd na narty powinien być przyjemnością, a jazda samochodem przez kilkanaście godzin raczej do takich przyjemności nie należy. Tradycyjnie wykupiłam ubezpieczenie podróżne (<a href="http://med.asecurama.pl/">asecurama.pl</a>). Nawet nie wiedziałam jak ważne przy tej okazji okaże się ubezpieczenie bagażu, które wchodziło w skład tego ubezpieczenia.